• Mon. Jun 24th, 2024

lightning link casino free slots games

  • Home
  • Học tập liên tục- Thói quen của những nhà quản lý có uy tín

Học tập liên tục- Thói quen của những nhà quản lý có uy tín

Quan trọng nhất, sự tương tác hiệu quả là nền tảng của chất lượng giám sát. Một người giám sát đáng kính có khả năng diễn đạt các ý tưởng một cách rõ ràng, chủ động chú ý và đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt đầy đủ. Dù giao tiếp với nhân viên, cấp trên hay khách hàng, sự tương tác rõ ràng và cởi mở là vô cùng quan  trọng để thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác.

Cuối cùng, sự cống hiến hết mình cho trách nhiệm xác định một người giám sát đáng kính. Chịu trách nhiệm về cả thành công và trở ngại thể hiện sự trung thực và phát triển quỹ tín th…