• Fri. Apr 19th, 2024

xo wallet -ปริ้น กพ

  • Home
  • ผ่านวาระแรก! “ร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว” กำหนดทุกอาคารสร้างต้องมีพื้นที่สีเขียว 50…

ผ่านวาระแรก! “ร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว” กำหนดทุกอาคารสร้างต้องมีพื้นที่สีเขียว 50…

สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดประชุมสภา กทม.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีการพิจารณาลงมติที่สำคัญ ต่อร่างข้อบัญญัติ กทมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เรื่องกำหนดลักษณะของอาคารและพื้นที่ว่างนอกอาคารเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ร่างข้อบั…